L’Aleta és la revista de la colla que es publica cada any per fer-se ressò de l’activitat de la colla. El primer número conegut va ser l’any 1984, tot i que va tenir precedents al novembre 1982, un any després de la nostra fundació com a colla, en un llibret resum editat per Carrutxa, on hi figuraven estadístiques i dades interessants del primer any d’existència.

A continuació trobareu algunes d’aquestes publicacions, on podreu fullejar algunes d’aquestes revistes que hem anat publicant any rere any.