Política de privacitat

El domini web www.xiquetsdereus.cat és propietat de La Colla Castellera Xiquets de Reus i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per dona compliment al Reglament 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per La Colla Castellera Xiquets de Reus

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: La Colla Castellera Xiquets de Reus

NIF: G43103118
Adreça postal: C/ Rosich, 4-8. 43201 Reus (Tarragona)
Telèfon: 977 087 606
Correu electrònic: xdr@xiquetsdereus.cat

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:
– Poder gestionar la seva sol·licitud de soci, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.b del RGPD 679/2016.
– Atendre els seus dubtes, consultes i suggeriments, legitimats pel seu consentiment atorgat per vostè en posar-se en contacte amb nosaltres que es fonamenta en l’article 6.1.a del RGPD 679/2016 i pel nostre interès legítim de poder relacionar-nos amb els nostres usuaris, que es fonamenta en l’article 6.1.f del RGPD 679/2016.

Així mateix, la nostra entitat tractarà dades personals amb la finalitat de poder gestionar les activitats pròpies i contractacions de serveis, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.b del RGPD 679/2016.

Conservació

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran i guardarem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les dades personals tractades per La Colla Castellera Xiquets de Reus, podran ser cedides a l’administració pública per obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari del web www.xiquetsdereus.cat, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb La Colla Castellera Xiquets de Reus dirigint-se a xdr@xiquetsdereus.cat

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es